w przypadku braku płynnego odtwarzania filmów należy klikn±ć na plik prawym klawiszem i wybrać opcję "zapisz element docelowy jako"

Check JT1CO i stacja klubowa w Ulan Bator

Stacja klubowa w Ulan Bator

QSL SP8HKT w klubie w Ulan Bator

Check 4S7EA

Anteny 4S7EA

W domu u 4S7EA